دایره مستند

daira e mostanad

دایره مستند یک برنامۀ علمی است که روی جهان کهکشان‎، جهانِ هستی، دانش طبیعی، تاریخی و غیره  را مورد کنکاش قرار می‎هد.