در باره ما

شبکه جهانی تلویزیون آریانا درسال 2005 توسط انجنیر احسان الله بیات ریس عمومی بیات مدیا سنتر افتتاح گردید .
شبکه جهانی تلویزیون آریانا یک شبکه پیشتاز ارائه خدمات نشراتی در افغانستان می باشد . فعالیت این شبکه از 2005 بدین سو آغاز گردیده و تا امروز هیچ گونه تآخیر در نشرات آن اتفاق نیافته است . آریانا افتخار وسیعترین پوشش در افغانستان را دارد.
شبکه جهانی تلویزیون آریانا توانسته است با ارائه برنامه های اجتماعی فرهنگی ،معلوماتی و تمرکز بر روی اطلاعات، محتوا ان 20,000,000 بیننده را هدف قرار دهد.
که تمام ولایات افغانستان از خدمت نشراتی این شبکه به صورت مستقیم مستفید میشوند . این پوشش سرتاسری ما ، شمارا در رسیدن به اعلانات تمام نقاط کشور و فراهم ارتباطات همه گانی اطمینان کامل می دهد . نشرات ما 34 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد که وسیعترین پوشش تا حال در کشور می باشد .